หอสมุดวังท่าพระงดบริการยืมหนังสือทุกกรณี เนื่องจากอยู่ระหว่างการขนย้ายหนังสือ
เมื่อพร้อมให้บริการแล้ว พี่ห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบทันที
หนังสือของหอสมุดวังท่าพระกำหนดคืนวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-305-9949

Search Books, Journals, and Audio Visual Materials

Search Article in Journals)

Location

SUP = Petchburi Information Technology Library
SUS = Sanamchandra Palace Library
SUT = Thapra Palace Library
WebPAC PRO © Innovative Interfaces, Inc.